Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Thông tin sinh hoạt

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

41
Thông tin sinh hoạt 목록
Chính sách nghĩa vụ qu…
Theo số liệu thống kê đến hết tháng 1 năm 2014 số gia đình đa v ăn hoá trên toàn…
2017-05-04167
Cấp bậc của kì thi năn…
Từ ngày 7 tháng 9 năm 2015 Bộ Tư pháp đã quyết định công nhận nếu như người nước…
2017-04-27164
Văn hóa chào hỏi bằng …
Hành động vẫy tay chào là cách chào hỏi nhẹ nhàng được thực hiện với những người…
2017-04-27162
Số gam khác nhau theo …
고기(소고기, 돼지고기) 한 근 = 600g고춧가루 한 근 = 400g건어물(마른 오징어채 등) 한 근 = 400g곡물(쌀, 콩, 팥 등) 한 …
2017-04-19166
Đơn vị đếm đa dạng sử …
A. Đậu giá bao nhiêu ạ?B. Đậu 1.000won một miếng.A. Rau cải bó xôi kia giá bao n…
2017-04-19179