Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Thông tin sinh hoạt

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

41
Thông tin sinh hoạt 목록
Nhà cho thuê đặt cọc j…
Chính sách ký hợp đồng thuê nhà jeonse tại nơi cư trú hiện tại và tái cho thuê v…
2017-05-08171
Bảo đảm sinh hoạt tối …
● Đối tượng được hỗ trợ: Các hộ đáp ứng đồng thời đáp ứng được hai tiêu chuẩn là…
2017-05-04185
Những rác thải có khả …
 • Hộp giấy: Bỏ hết vật bên trong, tráng qua bằng nước và nhất thiết phải phân r…
2017-05-04172
Vứt các loại phế phẩm …
※ Xin vứt bỏ thông qua Internet hay ủy ban phường xã tại khu vực, vứt bỏ sau khi…
2017-05-04164
Nếu vứt rác đúng cách …
 Việc phân loại rác thải là chính sách lựa chọn ra rác thải có khả năng tái sử d…
2017-05-04163