Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Thông tin sinh hoạt

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

41
Thông tin sinh hoạt 목록
Thức ăn tốt cho cơ thể…
Việc bắt buộc phải làm tuy không dễ quyết tâm làm ngay được đó chính là tổng vệ …
2017-05-09151
Muốn trở thành nhà kin…
 KOTRA hàng năm tuyển chọn đối tượng đào tạo nghiệp vụ thương mại nhà kinh doanh…
2017-05-09160
Văn hóa chào hỏi độc đ…
Ở Hàn Quốc, khi gặp nhau lần đầu người ta đặt luôn những câu hỏi liên quan đến t…
2017-05-08164
Chương trình cho vay "…
Chính sách cho vay tiền mua nhà lãi suất thấp của chính phủ dành cho người dân t…
2017-05-08156
Sổ tài khoản Nuôi dưỡn…
Chế độ hỗ trợ nhằm có một khoản lớn để tự lực của tầng lớp lao động nghèoĐối tượ…
2017-05-08158