Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Thông tin sinh hoạt

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

41
Thông tin sinh hoạt 목록
Hỏi. Tôi muốn mở hiệu …
Đáp. Chúng tôi xin giới thiệu kỳ thi Bằng Kỹ thuật Quốc gia bằng nhiều ngôn ngữ.…
2017-05-24143
Kỳ thi năng lực tiếng …
Kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK) là kỳ thi do Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia, B…
2017-05-24149
Dự án dịch vụ thông bi…
Dự án dịch vụ thông biên dịch cho người kết hôn di trú cung cấp dịch vụ thông dị…
2017-05-15154
Các loại bảo hiểm dành…
1,Bảo hiểm mãn hạn xuất cảnh 출국만기보험(hoặc còn gọi là tiền 퇴직금 trợ cấp thôi việc)B…
2017-05-10178
Bảo hiểm cho người lao…
1. Bảo hiểm hồi hương 귀국비용보험: là bảo hiểm với mục đích, bảo đảm chí phí tiền mua…
2017-05-10159