Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Thông tin sinh hoạt

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

41
Thông tin sinh hoạt 목록
Tìm hiểu tính đa dạng …
‘Phòng tư liệu Đa văn hóa’ là không gian chuyên giải quyết sự khác biệt về văn h…
2017-06-14153
Thi lấy bằng lái! Khôn…
Sở Cảnh sát đang tổ chức lớp học lấy bằng lái xe dành cho người nước ngoài nhằm …
2017-06-12139
Biết cách sử dụng danh…
 관계  호칭   Mối quan hệ  Danh xưng  시할아버지 할아버님   Siharabeoji (ông của chồng)  Hara…
2017-06-07141
Bí quyết quản lý nhà c…
Không có mùa nào mà quản lý nhà cửa khó như mùa hè. Cái nóng và độ ẩm khiến nấm …
2017-05-24133
‘Lấy nhiệt trị nhiệt’ …
‘Lấy nhiệt trị nhiệt’ theo tiếng Hán có nghĩa là dùng sức nóng để điều khiển cái…
2017-05-24165