Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Cư trú và nhập quốc tịch

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Cư trú và nhập quốc tịch
Chương trình hỗ trợ - Chương trình xã hội tổng hợp…
17-02-24244

Là chương trình giúp đỡ người nhập cư ổn định cuộc sống thành công tại Hàn Quốc bằng cách cung cấp kiến thức cơ bản bắt buộc một cách có hệ thống cho việc tự lập (tiếng Hàn và hiểu biết về xã hội Hàn Quốc).

 

Đối tượng đăng ký

Người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc đã đăng ký và người nhập quốc tịch Hàn Quốc chưa quá 3 năm kể từ khi có quốc tịch

 

Cách đăng ký

Đăng ký sau khi gia nhập hội viên tại Mạng Thông tin Tổng hợp Xã hội(www.socinet.go.kr)

※ Hỏi thông tin liên quan đến Chương trình Hòa hợp Xã hội dành cho người nhập cư : ☎1345(Trung tâm Hướng dẫn Tổng hợp dành cho người nước ngoài)


Đăng ký và tham gia chương trình

Có thể theo học chương trình sau khi đăng ký qua mạng tại Mạng Thông tin Tổng hợp Xã hội trong thời gian đăng ký và thi kiểm tra trình độ (level test)(www.socinet.go.kr)

※ Nếu không thi xét trình độ ban đầu thì tham gia từ trình độ cấp 0 (Tiếng Hàn Quốc cơ bản)

 

Ưu tiên khi hoàn tất chương trình

▨ Miễn thi viết và phỏng vấn khi nhập quốc tịch, rút ngắn thời hạn chờ xét quốc tịch

▨ Được cộng điểm (tối đa 26 điểm) khi đổi sang visa cư trú dành cho nhân lực chuyên môn (F-2) theo hệ thống chấm điểm

▨ Miễn chứng minh năng lực tiếng Hàn khi đăng ký quyền cư trú vĩnh viễn

 

※ Nội dung tham khảo

▶ Trường hợp không thể theo học từ 30 ngày trở lên bởi những lý do không tránh khỏi như sinh đẻ, chữa bệnh, việc nhà… trong thời gian học thì phải đăng ký ngừng học tại Mạng Thông tin Tổng hợp Xã hội (trang cá nhân - My page) trong vòng 15 ngày (nếu có ý định tiếp tục tham gia thì phải đăng ký lại trong vòng 2 năm)

▶ Nếu vắng không phép trên 30 ngày trong thời gian học thì bị xử lý thôi học, tất cả những kết quả đạt được trong cấp độ đang theo học sẽ bị vô hiệu hóa.

 

Liên hệ ☎ 1345