Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Cư trú và nhập quốc tịch

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

24
Cư trú và nhập quốc tịch 목록
Nghĩa vụ khai báo của …
Người nước ngoài nếu phát sinh những nội dung giống như dưới đây sẽ có nghĩa vụ …
2017-02-09284
Cấp phép tái nhập cảnh
(1) Đối tượng(대상)• Người đăng ký người nước ngoài với tư cách là người được cư t…
2017-02-09247
Thay đổi tư cách cư tr…
(1) Đối tượng và thời gian thay đổi tư cách cư trú(체류자격 변경의 대상 및 시기)   Trường hợ…
2017-02-08237
Gia hạn thời hạn cư tr…
(1) Đối tượng và thời gian gia hạn(연장의 대상 및 시기)Người nước ngoài khi quá thời hạn…
2017-02-08248
Cách xem thẻ đăng ký n…
❖ Mặt trước(앞면) • Tên của giấy chứng minh : (Tiếng Hàn) Thẻ Đăng ký Người nước n…
2017-02-08245