Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Cư trú và nhập quốc tịch

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

24
Cư trú và nhập quốc tịch 목록
Xét đủ điểu kiện nhập …
Xét điều kiện nhập quốc tịch được chia thành thi viết và phỏng vấn. Thi viếtKiểm…
2017-02-24228
Trung tâm hướng dẫn tổ…
Là nơi hướng dẫn giải đáp thắc mắc bằng nhiều ngôn ngữ, cung cấp thông tin cần t…
2017-02-09249
Mời cha mẹ họ hàng của…
Khi muốn mời bố mẹ, anh em của phụ nữ nhập cư thông qua hôn nhân thì bố mẹ, họ h…
2017-02-09282
Cấp thẻ chứng minh nhâ…
Nhận quốc tịch, kết thúc việc đăng ký CMND thì sẽ nhận được thẻ CMND. Thẻ CMND n…
2017-02-09229
Thủ tục nhập quốc tịch
① Đăng ký nhập quốc tịch(귀화허가 신청)  Việc nhập quốc tịch phải chuẩn bị đầy đủ các …
2017-02-09269