Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Bảng thông báo tự do

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Hội đồng quản trị miễn phí
Lại chuyện bầu cử
17-05-02180

Gần đây các chị em gia đình đa văn hoá hăng hái vận động bầu cử quá Không những ngoài đường chúng ta thấy họ hô hào mà ngay cả trong siêu thị những nơi công cộng cũng thế Giờ lại được trên facebook cũng ngập tràn Thiết nghĩ ông ứng cử viên đó cũng tài thật không biết ông hứa hẹn điều gì, đánh trúng tâm lý phụ nữ đa văn hoá quá.

Mình cũng chẳng ý kiến gì nhiều Ai bầu cử ai là quyền tự do của mỗi người Mình cũng ko kêu gọi ai ủng hộ cho ai cả Mình chỉ theo dõi những việc họ làm Những cách trả lời Thái độ với người khác Mình tự cảm nhận được người nào chỉ biết chỉ chích người khác, chỉ biết cười khểnh người khác Mình biết người nào nói năng có từ tốn, những lời họ thốt ra là từ tâm và chân thật Các bạn nên theo dõi các buổi thảo luận của các ứng cử viên để tìm cho mình một vị tổng thống tốt nhé