Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Thông tin Giáo dục

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Thông tin Giáo dục
Thủ tục học chuyển tiếp - học lại của thanh thiếu …
17-05-16178

Quyết định học chuyển tiếp

 Liên hệ trường học nơi cư trú

   [Tư vấn học chuyển tiếp]

  1.Trường học gần nơi cư trú: Hiệu phó hoặc Trưởng phòng Giáo vụ

  2. Sở Giáo dục, Cơ quan Hỗ trợ Giáo dục: Cán bộ phụ trách Nhập học hoặc Giáo dục Đa văn hóa (điều phối viên phụ trách đa văn hóa)

 Giấy tờ cần thiết khi học chuyển tiếp

  ① Giấy Xácnhận Học sinh (tốt nghiệp) 

  ② Bảng Kết quả Học tập

  ③ Giấy Xác nhận Xuất nhập cảnh

  ④ Giấy Xác nhận cư trú tại Hàn Quốc hoặc Thẻ Đăng ký Người nước ngoài của bố mẹ, học sinh

  ⑤ Chứng nhận Quan hệ Gia đình 

  ⑥ Bản sao Đăng ký Cư dân

  ⑦ Đơn xin học chuyển tiếp

  [Nguyên tắc công nhận học lực đạt được tại nước ngoài]

•Hoàn tất chương trình đào tạo trên 6 năm: Công nhận tốt nghiệp tiểu học

•Hoàn tất chương trình đào tạo trên 9 năm: Công nhận tốt nghiệp THCS

•Hoàn tất chương trình đào tạo trên 12 năm: Công nhận tốt nghiệp PTTH

  Nộp giấy tờ liên quan cho trường học chuyển tiếp

 Học chuyển tiếp