Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Thông tin Giáo dục

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Thông tin Giáo dục
Hướng dẫn thủ tục học chuyển tiếp của thanh thiếu …
17-05-16200

Có thể nhập học tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) không cần xét quốc tịch và tư cách cư trú (초·중학교 입학은 국적, 체류신분 관계없이 가능)

Theo Điều 19 và Điều 75 Nghị định thi hành Luật Giáo dục Tiểu học và THCS, trường hợp cư trú một thời gian nhất định ở nước ngoài và nhập cảnh vào Hàn Quốc sẽ được nhập học vào trường tiểu học và THCS là cơ quan giáo dục bắt buộc mà không xét đến tư cách cư trú.

Trường hợp học chuyển tiếp, cần nộp hồ sơ trực tiếp tại trường để tiến hành nhập học. Học lực đạt được tại nước ngoài trước khi đến Hàn Quốc sẽ được quy đổi sang chế độ nhà trường của Hàn Quốc (12 năm) để công nhận dựa trên thời gian học và nội dung chương trình đào tạo trên bảng điểm của Giấy Xác nhận Việc theo học. Ví dụ, trường hợp đã kết thúc 9 năm học tại nước sở tại sẽ có thể học chuyển tiếp lên PTTH. Tuy nhiên, học qua mạng hoặc tại nhà sẽ không được công nhận học lực.

Quyền quyết định học chuyển tiếp, học lại và khối lớp học do Hiệu trưởng quyết định. Có thể thực hiện kiểm tra hoặc thi tiếng Hàn Quốc đơn giản để quyết định khối lớp học theo sự phán xét của Hiệu trưởng.

 

Phải ghi nhớ những điều cần lưu ý khi chuẩn bị học chuyển tiếp (편입학 준비 시 유의사항 기억해야)

Mỗi trường hoặc Sở Giáo dục tỉnh, thành phố có thể yêu cầu hồ sơ liên quan đến học chuyển tiếp khác nhau. Do đó, phải kiểm tra tại Sở Giáo dục và trường học nơi cư trú.

Trong số hồ sơ học chuyển tiếp, ‘Giấy Chứng nhận đang học (Tốt nghiệp)’ là giấy tờ có thể chứng minh việc đã học trường nào ở nước ngoài trong bao lâu. Bảng Kết quả Học tập là hồ sơ có thể xác nhận điểm số trong thời gian học tại trường ở nước ngoài.

Các giấy tờ nước ngoài như Giấy Chứng nhận đang học (Tốt nghiệp)… cần xác nhận Apostille và sau đó dịch công chứng sang tiếng Hàn để nộp. Trường hợp với những nước chưa gia nhập Apostille cần phải có bản chính và công chứng bản dịch (tiếng Hàn Quốc), đóng dấu của lãnh sự quán Hàn Quốc tại nước sở tại để nộp.