Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Thông tin Giáo dục

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Thông tin Giáo dục
Nếu phát sinh bạo lực học đường thì?(학교폭력이 발생했다면?)
17-04-11240

• Cách khai báo về bạo lực học đường

  - Khai báo qua điện thoại :

  ☎117 (Trung tâm khai báo bạo lực học đường)

  - Khai báo qua tin nhắn điện thoại : #0117

  - Khai báo qua app điện thoại : 117CHAT

  - Trung tâm Wee : Bảng bí mật tư vấn giải quyết lo lắng

    (http://www.wee.go.kr)

  - Trực tiếp đến gặp cảnh sát chuyên trách học đường (SPO)

   ※ Nếu chỉ vì muốn hại bạn khác, vì giận dỗi hoặc vì lý do nhỏ nhặt mà khai báo thiếu cân nhắc thì có thể gây ra tình huống khó xử. Do đó trước khi khai báo nên thảo luận với bố mẹ hoặc thầy cô trước.

 

• Cảnh sát chuyên trách học đường (SPO)

Các trường học đều có cảnh sát chuyên trách học đường (SPO) được bố trí đặc biệt ở trường để phòng chống và ngăn chặn bạo lực học đường. 

Họ có vai trò thực hiện giáo dục phòng chống bạo lực học đường, giáo dục phòng chống tội phạm cho học sinh và tư vấn cũng như giúp đỡ cho các em học sinh.