Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Thông tin Giáo dục

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Thông tin Giáo dục
Hỗ trợ phương tiện nuôi dạy tại gia đình
16-10-19304

1. Đối tượng hỗ trợ

 - Trẻ được chăm sóc tại nhà, không đi nhà trẻ/ mẫu giáo và không sử dụng dịch vụ I Dolbom cả ngày

 - Trẻ dưới 5 tuổi thuộc tất cả các tầng lớp, không xét mức thu nhập

 

2. Mức hỗ trợ

 Độ tuổi

Mức hỗ trợ

Độ tuổi

 Mức hỗ trợ cho vùng nôngngư thôn

Độ tuổi

Mức hỗ trợ cho trẻ khuyết tật

 0 ~ 11tháng

200,000

0 ~ 11tháng

 200,000

 0 ~ 35tháng

 200,000

 12 ~ 23tháng

150,000

12 ~ 23tháng

 177,000

 24 ~ 35tháng

100,000 

24 ~ 35tháng

 156,000

 Trên 0~36 tháng

 ~

Dưới 84 tháng

100,000

36 ~ 47tháng

 129,000

 Trên 36 tháng

~

Dưới 84 tháng

 100,000

Trên 48 tháng

~

Dưới 84 tháng

 100,000

 

3. Ngày cấp trợ cấp

 - Ngày 25 hàng tháng (1 ngày trước nếu ngày đó là thứ bảy hoặc ngày nghỉ)

 

4. Cách chi trợ cấp

 - Chi tiền mặt (gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của trẻ hoặc cha mẹ)

   ※ Dành cho cha mẹ thuộc thành viên gia đình (đơn vị bảo đảm) của dự án nuôi dạy trẻ

 - Trợ cấp được gửi sau khi xác minh tínhhợp lý của tài khoản của người nhận bởi thị trưởng, trưởng quận hoặc huyện