Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Thông tin Giáo dục

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Thông tin Giáo dục 목록
Nhà nước hỗ trợ Thủ tục học chuyển tiế…
■ Quyết định học chuyển tiếp↓■ Liên hệ trường học nơi cư trú   [Tư vấn học chuyể…
2017-05-16178
Nhà nước hỗ trợ Hướng dẫn thủ tục học …
Có thể nhập học tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) không cần xét quốc tịch và tư…
2017-05-16200
Nhà nước hỗ trợ Nếu phát sinh bạo lực …
• Cách khai báo về bạo lực học đường  - Khai báo qua điện thoại :  ☎117 (Trung t…
2017-04-11240
Nhà nước hỗ trợ Hỗ trợ phương tiện nuô…
1. Đối tượng hỗ trợ - Trẻ được chăm sóc tại nhà, không đi nhà trẻ/ mẫu giáo và k…
2016-10-19305
Nhà nước hỗ trợ Hướng dẫn về Children …
▶ Children Happy Card là gì?   ● Là thẻ dùng cho trẻ từ 0 tuổi đến dưới 5 tuổi t…
2016-10-19355