Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Thông tin Giáo dục

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

47
Thông tin Giáo dục 목록
Nhà trẻ&Trường mầm non Trong trường hợp trẻ b…
아이가 어린이전염병에 걸린 경우 어린이집 이나 유치원에 보내지 마세요.Trong trường hợp trẻ bị bệnh truyền nhiễm…
2017-02-07248
Nhà trẻ&Trường mầm non tiệc sinh nhật ở trườn…
 어린이집에서는 1달~2달에 한 번 그달에 생일인 아이들에 생일잔치를 한꺼번에 합니다.Thông thường cứ 1 hoặc 2 tháng ở…
2017-02-07233
Nhà trẻ&Trường mầm non Hoạt động ngoại khóa ở…
 어린이집에서는 어린이연극, 견학, 체험활동, 소풍 등 다양한 야외 활동을 합니다.Ở nhà trẻ có các hoạt động đa dạng…
2017-02-07236
Nhà trẻ&Trường mầm non Thi biểu diễn tài năng…
  보통 어린이집에서는 1년에 1회정도 어린이 장기 자랑을 합니다.Thông thường ở trường mầm non tổ chức thi b…
2017-02-07233
Nhà trẻ&Trường mầm non Giấy thông báo của nhà…
 알림장은 아이에 어린이집 생활과 준비문을 기록한 수첩입니다.알림장( giấy thông báo) ㅣà  cuốn sổ ghi chép lại …
2017-02-07272