Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Thông tin Giáo dục

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

47
Thông tin Giáo dục 목록
Trường tiểu học Các môn học ở trường t…
Lớp 1, Lớp 2: Ngôn ngữ, Lớp 1, Lớp 2: Ngôn ngữ, Toán học, Sinh hoạt thông minh, …
2017-03-15233
Trường tiểu học Giáo dục tiểu học là n…
Mỗi lớp có một giáo viên phụ trách việc rèn luyện nhân cách và thể lực cho học s…
2017-03-15205
Trường tiểu học Ví dụ cụ thể về khái q…
1.Lễ bắt đầu giờ học: Là nghi thức học sinh và giáo viên cùng tập hợp tại trường…
2017-02-07265
Trường tiểu học Đại hội thể thao(운동회)
 운동회는 학생과 학부모가 함께하는 체육 활동입니다.Đại hội thể thao là hoạt động thể dục gồm có bố mẹ …
2017-02-07258
Nhà trẻ&Trường mầm non Stress của trẻ nhỏ tại…
Có nhiều trường hợp con lớn trước mặt mẹ thì trông em thật ngoan nhưng chỉ quay …
2017-08-07116