Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Thông tin Giáo dục

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

47
Thông tin Giáo dục 목록
Trường tiểu học Ngôn ngữ trường học, k…
● Lắng nghe lời người khác   Ở nhà nên dạy cho trẻ thói quen ngồi yên từ 1 đ…
2017-03-16201
Trường tiểu học Hướng dẫn trẻ thích ng…
● Tạo cho trẻ ấn tượng tốt về trường học    Trước khi nhập học nên cho trẻ tham …
2017-03-16219
Trường tiểu học Dạy cho trẻ những kỹ n…
● Nói tên trường học   Dạy cho trẻ nói và viết tên trường vào tập.● 학교 이름 말하기   …
2017-03-16222
Trường tiểu học Vế việ Chuẩn b! dụ…
● Cặp sách: Chuẩn bị cho trẻ cặp thì không cần lại đắt tiền hay quá lớn, chỉ nên…
2017-03-15223
Trường tiểu học Những môn học ở lớp 1 …
● Sách học ở trường được gọi là sách giáo khoa. ● 학교에서 배우는 내용이 수록된 책을 교과서라고 합니다.…
2017-03-15242