Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Thông tin Giáo dục

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

47
Thông tin Giáo dục 목록
Trường tiểu học Nếu con khăng khăng nó…
Khi trẻ nói rằng ghét đến trường thì hầu hết phụ huynh hoặc là mắng mỏ hoặc là n…
2017-04-19174
Trường tiểu học Học kỳ đầu tiên năm lớ…
Đối với trẻ nhập học tiểu học và phụ huynh thì mọi thứ đều là lần đầu nên sẽ gặp…
2017-04-19180
Trường tiểu học Cơ quan giáo dục dành …
① Trường dự bị đa văn hóaVới trường hợp trẻ em nhập cảnh giữa chừng và học sinh …
2017-04-19198
Trường tiểu học Đọc sách loại nào thì …
1. Giới thiệu sách liên quan và sách thu thập nội dung sách giáo khoaSách giáo k…
2017-04-10188
Trường tiểu học Hình thành thói quen đ…
1. Đầu tiên, chúng tôi khuyến khích nên đọc sách với gia đình chứ không phải bảo…
2017-04-10197