Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Thông tin Giáo dục

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

47
Thông tin Giáo dục 목록
Nhà trẻ&Trường mầm non vật dụng cần chuẩn bị …
 어린이집을 처음 보낼 때 준비물은 아이 연령에 따라 상이하다. 영아라면 기저귀와 물티슈, 손수건, 분유, 젖병, 낮잠이불과 베개, 여벌 옷 정…
2017-02-07227
Nhà trẻ&Trường mầm non độ tuổi được tiếp nhậ…
만 0세 ~ 만 5세 (단, 장애아동은 만 12세까지 가능) Từ 0~ 5 tuổi ( riêng các bé nó khuyết tật có t…
2017-02-07259