Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Thông tin Giáo dục

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

47
Thông tin Giáo dục 목록
Nhà nước hỗ trợ Thủ tục học chuyển tiế…
■ Quyết định học chuyển tiếp↓■ Liên hệ trường học nơi cư trú   [Tư vấn học chuyể…
2017-05-16176
Nhà nước hỗ trợ Hướng dẫn thủ tục học …
Có thể nhập học tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) không cần xét quốc tịch và tư…
2017-05-16198
Nhà nước hỗ trợ Nếu phát sinh bạo lực …
• Cách khai báo về bạo lực học đường  - Khai báo qua điện thoại :  ☎117 (Trung t…
2017-04-11238
Nhà nước hỗ trợ Hỗ trợ phương tiện nuô…
1. Đối tượng hỗ trợ - Trẻ được chăm sóc tại nhà, không đi nhà trẻ/ mẫu giáo và k…
2016-10-19303
Nhà nước hỗ trợ Hướng dẫn về Children …
▶ Children Happy Card là gì?   ● Là thẻ dùng cho trẻ từ 0 tuổi đến dưới 5 tuổi t…
2016-10-19353