Dadamin

한국어

검색
메뉴

Dadamin

KOREA

Thức ăn trẻ em

다문화 이주여성을 위한 한국 생활길잡아 다담인

Thức ăn trẻ em

Từ 10~12 tháng | Cơm cá minh thái bí xanh(생태 애호박진밥)

페이지 정보

다담인
작성일16-12-19 18:10
Nguyên liệu nấu ăn(재료)
생태(생태살 30g) 1토막, 양송이버섯 10g, 애호박 15g, 물(또는 다시마 육수) 1/2컵, 밥 60g
생태 → 가자미, 대구, 도미, 임연수어 등 흰살 생선
- 30g cá tươi(1 khúc)
- 10g nấm mỡ(양송이버섯)
-10g bí xanh
- 1/2 cốc nước hoặc nước ninh tảo biển
- 60g cơm
Cá tươi → có thể dùng Cá bơn, cá tuyết, cá tráp, cá thu Atka

본문

f8cd0e796e78fabafd5360752c281114_1482138545_0479.jpg

1. 생태 1토막은 김이 오른 찜통에 넣고 20분 정도 쪄서 살만 30g을 준비해 으깨거나 다진다.

 Lấy 1 khúc cá tươi cho vào nồi hấp khoảng 20 phút rồi lọc lấy phần thịt dằm nhuyến lấy 30g
f8cd0e796e78fabafd5360752c281114_1482138545_4682.jpg

2. 양송이버섯은 기둥과 갓에 붙어 있는 껍질을 떼고 끓는 물에 넣고 30초 정도 살짝 데쳐 10g을 준비한다.
Nấm mỡ bóc bỏ lớp vỏ bên ngoài rửa sạch rồi cho vào luộc khoảng 30 giây, rồi vớt ra chuẩn bị 10g 
f8cd0e796e78fabafd5360752c281114_1482138545_8706.jpg

3. 애호박, 양송이버섯은 0.4cm 크기로 다진다.

bí xanh, nấm Băm nhỏ 0.4cm

f8cd0e796e78fabafd5360752c281114_1482138546_3004.jpg
4. 냄비에 애호박, 양송이버섯, 물 1/2컵을 넣고 센 불로 끓인다. 물이 끓어오르면 생태살, 밥을 넣고 약한 불로 줄이고 저어가며 10분 정도 끓인다.
 Cho bí xanh, nấm Băm và 1/2 cốc nước vào nồi đun với lửa lớn, khi sôi thì cho cơm, cá vào giảm nhỏ lửa khuấy đều và đun thêm khoảng 10 phút nữa là xong.